പൊയ്‌മുഖം

1482556961034

പൊയ്മുഖം
**************

മറഞ്ഞിരിക്കാമാരുമറിയാത്ത വിലാസത്തില്‍
മറവീണ ജാലക വാതിലില്‍ നിന്നൊളികണ്ണിടാം;
നടവഴിയില്‍ കാലൊച്ച കേട്ടാല്‍ ആകാംഷയോടെ,
പിന്‍വിളിയോടെയായി നീ പിന്‍വലിഞ്ഞിടണം.

അരുതാത്ത കാര്യങ്ങളാളെന്‍ മുഖമറിയാതെ,
വിലാസമറിയാതെ, വന്നീടരുതൊരുനാളും
മുഖമറിഞ്ഞാലോ നാണമാകരുതെനിക്ക്
വികൃതമാണെന്ന് കരുതുകയുമരുത്‌.

മുഖമറിയിക്കാമൊരുനാള്‍ ഓരോരുത്തര്‍ക്കും പിന്തിരിയില്ലെന്നറിഞ്ഞാല്‍ മാത്രം;
പിന്തിരിഞ്ഞാല്‍ പൊയ്മുഖം വലിച്ചെറിയണ-
യെന്മുന്നിലൊരുന്നാള്‍ എന്നന്നെക്കുമായ്

____ *ആപ്പിൾ ജാഫർ* ____

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s